Wat zijn CPV-codes eigenlijk?

Wanneer een overheidsdienst een aanbesteding uitschrijft, moet ze altijd een of meerdere CPV-codes aan de opdracht toekennen.  CPV-codes zijn Europees gestandaardiseerde, 8-cijferige codes voor de meest courante producten, diensten, leveringen en werken  (‘CPV’ staat ‘Common Procurement Vocabulary’).

Zo staat bijvoorbeeld CPV-code 03000000 voor ‘Landbouw- en veeteelt-, kwekerij-, visserij-, bosbouw- en aanverwante producten’ en CPV-code 42110000 voor ‘Turbines en motoren’. De CPV-codes zijn ook hiërarchisch. Zo valt de CPV-code ‘42110000’ voor ‘Turbines en motoren’  inhoudelijk onder de meer algemene CPV-code 4200000 voor  ‘Bedrijfsmachines’ (je kan dit ook zien aan het aantal nullen op het einde van een CPV-code: hoe minder nullen, hoe specifieker of ‘dieper’ de code is).

De belangrijkste functie van een CPV-code is het (al dan niet in combinatie met andere CPV-codes) ondubbelzinnig en systematisch identificeren van de opdracht in kwestie. Bij Europees gepubliceerde overheidsaanbestedingen wordt de omschrijving van de belangrijkste CPV-code zelfs toegevoegd aan de titel van de opdracht.

Opgepast: er bestaat bij de aanbestedende overheidsdiensten soms wel wat verwarring over CPV-codes. Een CPV-code heeft enkel te maken met de opdracht en dus niet met de sector waartoe de opdrachtgever behoort. Zo moet bijvoorbeeld een school die software aankoopt voor haar netwerk de CPV-code 48200000 voor ‘Netwerksoftware’ gebruiken, en niet de CPV-code 80000000 voor ‘Diensten voor onderwijs en opleiding’. Dit lijkt evident, maar toch worden er relatief veel van dit soort fouten gemaakt.

Dit is trouwens een van de redenen waarom TenderWolf niet alleen CPV-codes, maar ook zoektermen als selectiecriteria aanbiedt. Door nieuwe publicaties niet alleen te controleren op relevante CPV-codes, maar ook te scannen op de door jouw ingegeven zoektermen, wordt het mogelijk om relevante, maar met verkeerde CPV-codes uitgeruste publicaties alsnog correct te selecteren.  We raden de gebruikers van TenderWolf dan ook sterk aan om voldoende relevante zoektermen toe te voegen!

Tot slot wensen we je zoals gewoonlijk veel succes op de aanbestedingsmarkt!

 

Vind Belgische overheidsopdrachten online.

 

Je vindt ons ook op FacebookLinkedIn en Twitter.

Overheidsopdrachten: een
overzicht van de belangrijkste publicatietypes en documenten

De inhoud van een overheidsopdracht wordt vaak verspreid over een serie publicaties en kan meerdere belangrijke documenten bevatten, zoals een bestek of verscheidene addenda.  Het is de moeite waard om bij dit alles even stil te staan. Na het lezen van dit artikel zal je sneller je weg vinden binnen een opdracht én gerichter kunnen inschatten of je wil (en kan) meedingen.

We starten met een overzicht van de belangrijkste publicatietypes die bij een overheidsopdracht kunnen voorkomen.

 • Vooraankondiging: dit is de niet-verplichte publicatie waarin de nieuwe opdracht wordt aangekondigd. Ze bevat (beperkte) informatie over de opdracht, inclusief het officiële publicatietijdstip waarop je je kan inschrijven. Je kan je dus al beginnen voorbereiden als je geïnteresseerd bent.
 • Aankondiging: dit is de verplichte publicatie van de eigenlijke opdracht. Ze bevat in principe alle vereiste informatie, alsook het eventuele bestek en andere addenda. Normaal gezien kan je je vanaf dit moment ook inschrijven.  
 • Rectificatie(s): dit zijn een of meerdere, niet-verplichte extra publicaties waarin correcties of andere aanpassingen in de opdracht worden vermeld. Rectificaties kunnen voorkomen vanaf een vooraankondiging. Volg bij interesse deze publicaties zeker goed op, zodat je op de hoogte blijft van de juiste gunningscriteria en andere vereisten.
 • Gunning: dit is de verplichte, finale publicatie met informatie over de toekenning van de opdracht. Opgelet: ondanks de wettelijke verplichting, publiceren aanbesteders in België vaak geen gunning. Wanneer een gunning wel wordt gepubliceerd, geeft ze vaak interessante details mee zoals wie de opdracht heeft gewonnen en tegen welke prijs. Als je niet gewonnen hebt en deze publicatie is beschikbaar, neem ze dan zeker even door om inzicht te krijgen in de concurrentie.

Overheidsopdrachten met betrekking tot nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit, enz.) of uitgaande van het leger gebruiken iets andere, aangepaste vooraankondigingen, aankondigingen en gunningen. Daarnaast zijn voor sommige sectoren nog andere, meer specifieke publicatietypes van groot belang. Zo is bijvoorbeeld voor de architectuursector het publicatietype ‘Ontwerpenwedstrijd’, i.e. een oproep tot het indienen van een ontwerp dat door een jury zal worden beoordeeld, zeer belangrijk (tot voor kort werd dit publicatietype in België ‘Prijsvraag voor ontwerpen’ genoemd en in Europa staat ze bekend als ‘Prijsvraag’) .

Een overheidsopdracht kan ook belangrijke documenten bevatten. We overlopen kort de twee belangrijkste.

 • Bestek: dit is het basisdocument van de opdracht (naast de eigenlijk aankondiging) waarin je de nodige informatie kan vinden over de details van de opdracht (contractuele voorwaarden rond de uitvoering, enz.), de wijze van indiening van je offerte en de gunningscriteria (de wijze waarop je offerte zal worden onderzocht en geëvalueerd).
 • Addenda: de opdracht kan een of meerdere addenda hebben. Het gaat om extra documenten die de aanbestedende overheid relevant acht voor de inschrijver (bijvoorbeeld technische tekeningen bij een bouwproject). Het kan ook om allerlei formaten gaan: .pdf, .doc, .txt, enz.

In een van onze volgende blog posts gaan we dieper in op meer specifieke publicatietypes zoals ‘RFP’ en ‘RFI’.

Ondertussen wensen we je zoals gewoonlijk veel succes op de aanbestedingsmarkt!

 

Vind Belgische overheidsopdrachten online.

 

Je vindt ons ook op Facebook, LinkedIn en Twitter.

Wat is een overheidsopdracht
eigenlijk?

In deze blog post leggen we kort uit wat een overheidsopdracht eigenlijk is.

Een overheidsopdracht is een soort aanbesteding. Een aanbesteding (of ‘tender in het Engels) is een procedure waarbij een opdrachtgever bekendmaakt dat hij een opdracht wil laten uitvoeren en ondernemingen vraagt om een offerte in te dienen. Een overheidsopdracht is dus (zoals de naam het zegt) een aanbesteding waarbij de opdrachtgever een overheidsdienst is. Denk in België bijvoorbeeld aan een federaal of Vlaams ministerie of een lokale overheid zoals een gemeente, provincie of OCMW. Zo zou het federaal ministerie van mobiliteit een overheidsopdracht kunnen uitschrijven waarin bepaalde diensten (consultancy) van een verkeersspecialist worden gevraagd of een gemeente een overheidsopdracht kunnen publiceren betreffende de levering van twee grasmaaiers van een bepaald type voor de lokale groendienst.

Inhoudelijk worden er drie soorten overheidsopdrachten onderscheiden:

 • een werk, bijvoorbeeld het bouwen van brug of gebouw,
 • een dienst, bijvoorbeeld het uitvoeren van een verhuizing, het verlenen van juridisch advies of het uitvoeren van een ingenieursopdracht,
 • een levering, bijvoorbeeld het leveren van goederen, zoals koffieautomaten of auto’s.

In de meeste gevallen is een overheidsdienst verplicht om de opdracht openbaar te maken (de uitzonderingen vallen onder een zogenaamde ‘onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking’,  waarbij de dienst zelf een aantal kandidaten mag aanschrijven zonder de opdracht algemeen bekend te maken). Dit wordt door de overheidsdienst zelf gedaan via het Bulletin der Aanbestedingen (BDA). Voor opdrachten die bepaalde Europese drempelbedragen overschrijden, moet ook een bekendmaking plaatsvinden in het Publicatieblad van de Europese Unie (JOUE).

Overheidsopdrachten zijn onderhevig aan een vrij uitgebreide wetgeving die de rechten en plichten vastlegt van zowel de overheidsdienst als de zich inschrijvende ondernemingen . Er zijn vier belangrijke onderwerpen in de wetgeving.

 • Bekendmaking: een overheidsdienst moet aankondigen welke opdracht ze wil laten uitvoeren en wat de voorwaarden zijn om mee te dingen (zoals gezegd, in de meeste gevallen publiek).
 • Type opdracht: gaat het om een dienst, een levering of een werk? Voor elk type opdracht gelden er andere regels.
 • Procedure: afhankelijk van de aard van de opdracht moet de overheidsdienst een specifieke procedure volgen om te kiezen tussen de verschillende ondernemingen die kandidaat zijn om de opdracht uit te voeren.
 • Uitvoering: na de toekenning van de opdracht (gunning) gelden nog een aantal regels met betrekking tot de uitvoeringstermijn van de opdracht, de betaling, de facturatie en eventuele boetes.

In komende blog posts gaan we dieper in op verschillende onderwerpen die hierboven aan bod zijn gekomen.

Ondertussen wensen we je zoals gewoonlijk veel succes op de aanbestedingsmarkt!

 

Vind Belgische overheidsopdrachten online.

 

Je vindt ons ook op Facebook, LinkedIn en Twitter.

Volg alle Belgische en Europese overheidsopdrachten,
met TenderWolf

Overheidsopdrachten: een toegankelijke markt, vol opportuniteiten

De Belgische overheden spenderen elk jaar zowat 60 miljard euro aan werken, leveringen en diensten. Ongeveer 70 procent van dat budget wordt uitgegeven aan goederen en diensten en de overige 30 procent gaat naar investeringen in onroerend goed. De overheden schrijven hiervoor meer dan 20 000 overheidsopdrachten uit. Denk hierbij aan federale, regionale en lokale overheden, maar ook private en semi-private ziekenhuizen, hogescholen en universiteiten, het vrij gesubsidieerd onderwijs en tal van vzw’s uit de zorgsector. 

De Europese overheden publiceren jaarlijks nog veel meer aanbestedingen: namelijk zo’n 460 000 in totaal, goed voor 420 miljard euro.

Of je bedrijf nu klein of groot is, een start-up of reeds lang gevestigd, de publieke sector biedt dus de kans om je omzet te verhogen en bedrijfsactiviteiten een boost te geven. Dankzij een aantal vereenvoudigingen is het bovendien veel gemakkelijker geworden om aan aanbestedingen deel te nemen.

Volg alle aanbestedingen online met TenderWolf

TenderWolf scant elke dag alle nieuwe Belgische en Europese overheidsopdrachten en selecteert de aanbestedingen die relevant zijn voor jouw bedrijf. TenderWolf voert die selectie uit op basis van drie criteria die jij zelf kan instellen: opdrachtcodes (CPV-codes), regiocodes (NUTS-codes), en zoektermen. TenderWolf selecteert enkel aanbestedingen die aan een of meer van deze criteria voldoen. Elke ochtend stuurt TenderWolf een mailtje met een overzicht van de nieuwste selectie die voor jou werd gemaakt. Je kan dan met een klik de geselecteerde aanbestedingen op je persoonlijke online dashboard bekijken. Daar kan je de interessante aanbestedingen verder met tags organiseren, notities toevoegen en meteen alle bestekken en addenda bekijken of downloaden. Er is ook een razendsnelle zoekmachine die je toelaat om al je selecties  te doorzoeken (of zelfs het TenderWolf-archief met historische Belgische en Europese aanbestedingen) .

Probeer TenderWolf gratis, geheel vrijblijvend

Je kan TenderWolf volledig gratis en geheel vrijblijvend proberen voor een periode van 14 dagen. Je hebt hiervoor geen creditcard nodig. Daarna kan je een van de betalende formules kiezen (meer info over de prijsplannen van TenderWolf vind je hier) of opteren voor het plan ‘Free’.

Free is, zoals de naam al zegt, gratis, en zal altijd gratis blijven. Het is een volwaardig product, waarmee je een goed zicht krijgt op de Belgische aanbestedingsmarkt. We durven zelfs stellen dat de Free-versie gebruiksvriendelijker is en beter werkt dan sommige betalende formules van onze concurrenten. Met de betalende abonnementsformules ervaar je nog meer gebruiksgemak en krijg je vooral meer geavanceerde mogelijkheden.

Het TenderWolf team wenst je alvast veel succes op de aanbestedingsmarkt!

 

Vind Belgische overheidsopdrachten online.

 

Je vindt ons ook op Facebook, LinkedIn en Twitter.