Wat zijn CPV-codes eigenlijk?

Wanneer een overheidsdienst een aanbesteding uitschrijft, moet ze altijd een of meerdere CPV-codes aan de opdracht toekennen.  CPV-codes zijn Europees gestandaardiseerde, 8-cijferige codes voor de meest courante producten, diensten, leveringen en werken  (‘CPV’ staat ‘Common Procurement Vocabulary’). Zo staat bijvoorbeeld CPV-code 03000000 voor ‘Landbouw- en veeteelt-, kwekerij-, visserij-, bosbouw- en aanverwante producten’ en CPV-code 42110000 voor ‘Turbines en […]

Volg alle Belgische en Europese overheidsopdrachten,
met TenderWolf

Overheidsopdrachten: een toegankelijke markt, vol opportuniteiten De Belgische overheden spenderen elk jaar zowat 60 miljard euro aan werken, leveringen en diensten. Ongeveer 70 procent van dat budget wordt uitgegeven aan goederen en diensten en de overige 30 procent gaat naar investeringen in onroerend goed. De overheden schrijven hiervoor meer dan 20 000 overheidsopdrachten uit. Denk hierbij aan federale, regionale […]