Overheidsopdrachten: een
overzicht van de belangrijkste publicatietypes en documenten

De inhoud van een overheidsopdracht wordt vaak verspreid over een serie publicaties en kan meerdere belangrijke documenten bevatten, zoals een bestek of verscheidene addenda.  Het is de moeite waard om bij dit alles even stil te staan. Na het lezen van dit artikel zal je sneller je weg vinden binnen een opdracht én gerichter kunnen inschatten of je wil (en kan) meedingen.

We starten met een overzicht van de belangrijkste publicatietypes die bij een overheidsopdracht kunnen voorkomen.

  • Vooraankondiging: dit is de niet-verplichte publicatie waarin de nieuwe opdracht wordt aangekondigd. Ze bevat (beperkte) informatie over de opdracht, inclusief het officiële publicatietijdstip waarop je je kan inschrijven. Je kan je dus al beginnen voorbereiden als je geïnteresseerd bent.
  • Aankondiging: dit is de verplichte publicatie van de eigenlijke opdracht. Ze bevat in principe alle vereiste informatie, alsook het eventuele bestek en andere addenda. Normaal gezien kan je je vanaf dit moment ook inschrijven.  
  • Rectificatie(s): dit zijn een of meerdere, niet-verplichte extra publicaties waarin correcties of andere aanpassingen in de opdracht worden vermeld. Rectificaties kunnen voorkomen vanaf een vooraankondiging. Volg bij interesse deze publicaties zeker goed op, zodat je op de hoogte blijft van de juiste gunningscriteria en andere vereisten.
  • Gunning: dit is de verplichte, finale publicatie met informatie over de toekenning van de opdracht. Opgelet: ondanks de wettelijke verplichting, publiceren aanbesteders in België vaak geen gunning. Wanneer een gunning wel wordt gepubliceerd, geeft ze vaak interessante details mee zoals wie de opdracht heeft gewonnen en tegen welke prijs. Als je niet gewonnen hebt en deze publicatie is beschikbaar, neem ze dan zeker even door om inzicht te krijgen in de concurrentie.

Overheidsopdrachten met betrekking tot nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit, enz.) of uitgaande van het leger gebruiken iets andere, aangepaste vooraankondigingen, aankondigingen en gunningen. Daarnaast zijn voor sommige sectoren nog andere, meer specifieke publicatietypes van groot belang. Zo is bijvoorbeeld voor de architectuursector het publicatietype ‘Ontwerpenwedstrijd’, i.e. een oproep tot het indienen van een ontwerp dat door een jury zal worden beoordeeld, zeer belangrijk (tot voor kort werd dit publicatietype in België ‘Prijsvraag voor ontwerpen’ genoemd en in Europa staat ze bekend als ‘Prijsvraag’) .

Een overheidsopdracht kan ook belangrijke documenten bevatten. We overlopen kort de twee belangrijkste.

  • Bestek: dit is het basisdocument van de opdracht (naast de eigenlijk aankondiging) waarin je de nodige informatie kan vinden over de details van de opdracht (contractuele voorwaarden rond de uitvoering, enz.), de wijze van indiening van je offerte en de gunningscriteria (de wijze waarop je offerte zal worden onderzocht en geëvalueerd).
  • Addenda: de opdracht kan een of meerdere addenda hebben. Het gaat om extra documenten die de aanbestedende overheid relevant acht voor de inschrijver (bijvoorbeeld technische tekeningen bij een bouwproject). Het kan ook om allerlei formaten gaan: .pdf, .doc, .txt, enz.

In een van onze volgende blog posts gaan we dieper in op meer specifieke publicatietypes zoals ‘RFP’ en ‘RFI’.

Ondertussen wensen we je zoals gewoonlijk veel succes op de aanbestedingsmarkt!

 

Vind Belgische overheidsopdrachten online.

 

Je vindt ons ook op Facebook, LinkedIn en Twitter.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.